Václav Boštík: Uzlové body

subtitle: vltava.rozhlas.cz
author of the text: Vladimíra Bezdíčková
imprint date: 2013/11/03
type of document: WWW
the number of reproductions: 1 b
language: czech
web: Václav Boštík: Uzlové body

notes:

Výběr z úvah z publikace Václav Boštík (1913–2005), vydané ke 100. výročí narození umělce, který je mnohými považován za největšího českého malíře 2. poloviny 20. století.

Václav Boštík roku 1937 nastoupil na Akademii a stal se žákem prof. Willi Novaka.

Od roku 1942 byl členem Umělecké besedy. V roce 1960 se stal jedním se zakládajících členů skupiny UB 12, která výrazně poznamenala vývoj československého umění v 60. letech.

Rané dílo Václava Boštíka je hodně ovlivněno např. Cézannem, ale už v polovině 50. let, kdy v tehdejším Československu bylo umění svázáno socialistickým realismem, přešel k abstraktní tvorbě. Kromě malování vytvořil v letech 1955 až 1959 s Jiřím Johnem i unikátní pražský památník obětem holocaustu. Později se podílel na restaurování renesančních sgrafit na fasádě zámku v Litomyšli.

V pozdních dílech překonává hranice výtvarných žánrů. Jeho obrazy přesahují dokonce i hranice umění, blíží se vědě i mystice, působí jako výsledky neobyčejně vnímavého snění. Je z nich patrná snaha o uchopení principu a tajemství celého vesmíru.

V roce 2004 získal Václav Boštík cenu od ministra kultury a v témže roce od prezidenta republiky medaili za zásluhy.