Václav Boštík: Jsem na cestě jak poutník do nirvány

subtitle: vltava.rozhlas.cz
author of the text: Miloš Doležal
imprint date: 2014/05/06
type of document: WWW
language: czech
web: Václav Boštík: Jsem na cestě do nirvány

notes:
Literárně-hudební pásmo z básní a úvah českého malíře. Dílo Václava Boštíka je svědectvím o jedné důsledné i vyhraněné umělecké cestě 20. stoletím.

Pro Václava Boštíka znamenala tvorba soustředěné kladení závažných otázek a své půl stoleté malířské pokoušení se vyslovit nevyslovitelné shrnul do prosté věty: „Hledám ztracený ráj, pokouším se nalézt východ z labyrintu, ve kterém žijeme a přiblížit se natolik k ráji, abych z něho alespoň něco zahlédl.“ Václav Boštík se na veřejnosti po celý život nevyjadřoval jen skrze svá výtvarná díla, ale příležitostně také psaným slovem. Především úvahami a texty do katalogů svých výstav a různými postřehy a reflexemi, týkající se především výtvarného umění.

Zajímavý nález však učinil Boštíkův životopisec Martin Boštík, když v malířově pozůstalosti našel nedatovaný rukopis básnické sbírky „Slova jsou těla myšlenek. Písmena stíny slov“.

Účinkují: Robert Jašków, Marcel Vašinka a Ivana Vondrovicová, Autor: Václav Boštík, Připravil: Miloš Doležal, Doprovází hudba Arvo Pärta, hraje Ulster Orchestra, řídí Takuo Yuaka, Hudební spolupráce: Tomáš Pergl, Režie: Tomáš Vondrovic