Ilustrační tvorba Karla Svolinského jako dovršení jedné tradice / Das Illustrationsschafen Karel Svolinský als Höhepunkt einer Tradition

author of the text: Josef Javůrek
page: 202-234
imprint date: 1970
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Strahovská knihovna, Sborník Památníku národního písemnictví