Ester Martinčeková: Obrazy a kresby, Martin Martinček: Fotografie

person, born, notes
Šváb Jaroslav 24. 5. 1906,