Příruční slovník naučný

person, born
Procházka Vladimír 12. 9. 1895