Slovenský obraz (anti-obraz) / Slovak Picture (anti-picture)

subtitle: 20. storočie v slovenskom výtvarnom umení / 20th Century in the Slovak Visual Art
author of the text: Katarína Bajcurová, Aurel Hrabušický, Katarína Müllerová
imprint date: 2008
publisher: Slovenská národná galéria
type of document: Collective Catalogue
number of pages: 277, (3), obálka
the number of reproductions: 233
ISBN: 978-80-8059-136-6
language: english, slovak
dimensions: 230 x 235