Údolí neklidu

subtitle: Surrealismus a jeho vlivy ze sbírek Galerie moderního umění v Hradci Králové
imprint date: 2011
publisher: Galerie moderního umění v Hradci Králové
type of document: Collective Invitation
number of pages: (4)
the number of reproductions: 1 b
language: czech
dimensions: 210 x 105