Umění / Art

subtitle: 2 - Časopis Ústavu dějin umění AV ČR
imprint date: 2013
publisher: Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
type of document: Periodical
year's volume: 61
number: 2
number of pages: 104, obálka
language: czech
dimensions: 297 x 210