Umění / Art

subtitle: 6 - Časopis Ústavu dějin umění AV ČR
imprint date: 2013
publisher: Ústav dějin umění AV ČR, v.v.i.
type of document: Periodical
year's volume: 61
number: 6
number of pages: 118, obálka
language: english
dimensions: 297 x 210