XV. valnému shromáždění OSN

page: 3
imprint date: 1961
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1
language: czech
parent document: Výtvarná práce, 3

notes:
podepsáno Předsednictvo Svazu československých výtvarných umělců