Fem(inist) Fatale

person, born
Bodnárová Jana 21. 6. 1950
Čížková Petra
Čorejová Mária 29. 1. 1975
Daučíková Anna 18. 8. 1950
Dovičáková Lucia 15. 6. 1981
Filová Eva 1968
Mikuláštík Milan 28. 7. 1975
Piaček Martin 1978
Šáteková Ivana 1984
Štěpánová Jana 2. 6. 1969