Život rybníků a jezer

person, born, notes
Fára Libor 12. 9. 1925, vazba, typografie