České malířství konce 19. a začátku 20. stol. ze sbírek Okresní galerie v Náchodě

Collective
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1971   České malířství konce 19. a začátku 20. stol. ze sbírek Okresní galerie v Náchodě, Galerie výtvarného umění v Náchodě, Náchod (Náchod)