České malířství konce 19. a začátku 20. stol. ze sbírek Okresní galerie v Náchodě

institution, city
Východočeské tiskárny, n.p., Hronov (Náchod)