Ivo Janoušek: Úvodní text do katalogu

subtitle: Časoprostorová danost světla determinující minulost...
author of the text: Ivo Janoušek
page: 179-182
imprint date: 2013
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Václav Boštík, O něm a s ním