Grit Wendelbergerová: "Barev a tvarů je mnoho, avšak princip existuje jen jeden."

author of the text: Grit Wendelberger
page: 340-345
imprint date: 2013
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Václav Boštík, O něm a s ním