Hana Budínská, Nora Obstová: Vystřihovánky a plastiky z těsta, tapiserie

imprint date: 1974
publisher: Kulturní dům kpt. O. Jaroše
type of document: Collective Catalogue
number of pages: (4)
the number of reproductions: 5 čb
language: czech
dimensions: 300 x 150