Sto veselých kreseb

author of the publication: Jan Vrána
page: 0-0
imprint date: 1970
publisher: Odeon, nakladatelství krásné literatury a umění, n.p.
type of document: Book
version: 1.
part, volume: 289.
number of pages: 113, (3), vazba, přebal
book series: Klub čtenářů
language: czech
prints: 180 000
dimensions: 165 x 115

notes:
-
Kresby, které zobrazují vtipné výjevy, vždy ozřejmované slovy pod obrázkem, nejsou pouze ilustračním doprovodem, nýbrž zpravidla jsou součástí celku, v němž se oba projevy, výtvarný i slovesný, neoddělitelně doplňují, podtrhují a zvýznamňují. Vtipy jsou situovány do časů mezi dvěma světovými válkami, tj. do doby svého vzniku a své původní časopisecké publikace. Ladovo umění tu vyniká vystižením tehdejších lidských typů a jejich výrazového rejstříku.
nkp.cz