Některé teoretické problémy a pokus o typologii

subtitle: 1970
author of the text: Jiří Valoch
page: 231-249
imprint date: 2013
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Česká vizuální poezie, Teoretické texty