Oděvní modely Jiřiny Strýčkové z ručně tkaných látek

person, born
Kastnerová Šárka
Kovář Alexander
Stanko Vasil 17. 3. 1962