Marie Blabolilová

author of the publication: Marika Svobodová Kožušníková
imprint date: 2006
type of document: Dissertation
number of pages: 64
language: czech
dimensions: 297 x 210

notes:
Malířka a grafička Marie Blabolilová (4.3.1948) představuje jedinečný umělecký projev na české výtvarné scéně. Přestože stojí stranou uměleckého dění a pracuje solitérním způsobem nesledujícím aktuální tendence v umění, tvoří její dílo hodnotu, která výrazně doplňuje podobu českého výtvarného umění. Její grafická tvorba je všeobecně známá a uznávaná, zatímco malba stojí doposud, byť neprávem, v pozadí. Její dílo nebylo dosud odpovídajícím způsobem zhodnoceno a význam této autorky nebyl doceněn. Tato práce mapuje částečně dílo Marie Blabolilové a pokouší se nalézt nové souvislosti a začlenit její tvorbu do širšího kontextu.
-
vedoucí práce: prof. PhDr. Lubomír Slavíček, CSc.
konzultant: PhDr. Alena Pomajzlová, Ph.D., PhDr. Marie Klimešová, Ph.D.