Usnesení

subtitle: ze zasedání ústředního výboru SČSVU dne 1. července 1957
page: 1-2
imprint date: 1957
type of document: Subordinate Document
number of pages: 2
language: czech
parent document: Výtvarná práce, 13