České moderní umění 20. století ze sbírek OGVU Olomouc

page: 0-0
imprint date: 1984
publisher: Oblastní galerie výtvarného umění v Olomouci
type of document: Collective Invitation
number of pages: (4)
language: czech
dimensions: 100 x 200