Účastníkům soutěže na památník v Leskovicích

page: 10
imprint date: 1956
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1
language: czech
parent document: Výtvarná práce, 5

notes:
nepodepsáno