Konkurs

type of document: podřazený dokument
parent document: Výtvarná práce
imprint date: 1956
number of page: 1
page: 15
language: český

Konkurs

institution, city
Výzkumný ústav výstavby a architektury (VÚVA), Praha