Ustavující konference Svazu čs. výtvarných umělců

page: 2
imprint date: 1956
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1
language: czech
parent document: Výtvarná práce, 18-19

notes:
nepodepsáno