Instruktruktivní návod snaživým politikům, kterak sobě umně sestaviti vlastní životopis

author of the text: Jan Hertl
page: 203-205
imprint date: 2018
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Historie, to jest vyhnanství z ráje, Výbor z díla 1932-1942