Václav Boštík: Altro Řím '77 / 59 + 1

institution, city
Galerie Zdeněk Sklenář, _