Hudební umění Číny

author of the publication: Grigorij Michajlovič Šnejerson (Shneerson)
author of the text: Jaroslav Jiránek
imprint date: 1955
publisher: Státní nakladatelství krásné literatury, hudby a umění, n.p. (SNKLHU)
type of document: Book
version: 1.
number of pages: 251, (5), vazba, přebal, (14 s.obr. přílohy)
language: czech
prints: 2.200
dimensions: 200 x 125

notes:
Muzykal’naja kul’tura Kitaja
noty; transkripci čínských vlastních jmen a reálií reevidoval Orientální ústav;
Autor podává stručný nástin vývoje čínské hudby od 13. st. před n.l. až po současnost, zabývá se minulou i současnou čínskou lidovou hudbou a seznamuje čtenáře s jejími charakteristickými rysy. Zvláštníkapitola,nejrozsáhlejšíanejdůkladnější, je věnována hudbě nové Číny. Předností knihy je její informativnost a ucelený výklad o nejzákladnějších otázkách čínské hudební kultury. (nkp)