ing. arch. Zdeněk Navrátil

subtitle: ředitel Krajského střediska památkové péče a ochrany přírody v Brně
imprint date: 1988
type of document: Funeral Card
number of pages: (2)
language: czech
dimensions: 297 x 211