D.N.A. / Dílna nejmodernější architektury / Žižkov. Občanský aktivizující epos

author of the text: Igor Dřevíkovský
page: 197-198
imprint date: 2013
type of document: Subordinate Document
number of pages: 2
language: czech
parent document: Česká a slovenská architektura 1971-2011, Texty, rozhovory, dokumenty

notes:
Báseń vznikla v létě roku 1989 jako součást aktivizace architektů a veřejnosti proti zbourání žižkovské Základní devítileté školy.