Tří miliony osob na výstavě

page: 7
imprint date: 1955
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1
language: czech
parent document: Výtvarná práce, 1

notes:
nepodepsáno