Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu

Author's
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
2003/01/23 - 2003/03/23   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu, Galerie moderního umění, Hradec Králové (Hradec Králové)
2003/03/27 - 2003/05/11   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu, Wortnerův dům Alšovy jihočeské galerie, České Budějovice (České Budějovice)
2003/04 - 2003/05   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu, Prácheňské muzeum v Písku, Písek (Písek)
2003/10/02 -   Martin Stejskal: Zadem k nekonečnu, Galerie výtvarného umění v Chebu, Cheb (Cheb)