O Antonínu Weischerovi, Přírodovědecké společnosti a Okresním vlastivědném museu v Kladně

Almanach
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Posel z Budče (Almanach poutníků na staroslavnou Budeč), 2011/9/24, , ,