K sochařským pracím VI. krajského střediska v Praze

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Výtvarná práce (13), 1953/04/16, 13, 1,