Mladí výtvarníci jihomoravského kraje

person, born
Blažek Jan 23. 10. 1947
Cundrla František 25. 11. 1943
Eichler Oldřich 18. 7. 1941
Exnarová Červinková Hana 16. 11. 1949
Gajdoš Jan 10. 7. 1941
Habarta Jiří 11. 6. 1943
Hartingerová Tobolíková Jiřina 28. 8. 1941
Hostašová Urbánková Emilie 13. 9. 1942
Juračková Arna 18. 5. 1951
Kobosil Karel 22. 12. 1945
Kryl Pavel 22. 5. 1946
Maťhová Marie 2. 5. 1942
Matyáš Zdeněk 8. 8. 1945
Mužíková Eva 28. 3. 1941
Othová Milada 1. 10. 1944
Pallayová Helena 20. 2. 1950
Pantůček Radan 16. 7. 1943
Prümmer Hubert 21. 7. 1940
Rujbr Oldřich 26. 8. 1948
Růžičková Blanka 20. 9. 1943
Soukup Ivan 2. 7. 1942
Strýček Jan 2. 12. 1949
Strýčková Jiřina 8. 12. 1946
Škarka Pavel 26. 7. 1942
Švalbach Vítězslav 14. 4. 1942
Ulm Alexander 24. 7. 1948
Ulmová Alice 7. 7. 1946
Vavrys Pavel 18. 12. 1947
Vlach Jiří 14. 8. 1946
Zahradník Saša 29. 8. 1950
Zamazal Jan 18. 6. 1944
Zeman Bořek 12. 2. 1950
Zeman Karel 7. 12. 1949
Ždímal Dušan 17. 8. 1945