Množství tvůrčích úkolů dává umělcům...

Periodical
title (subtitle), published, number, year's volume, ISSN
Výtvarná práce (11), 1955/06/03, 11, 3,