Marie Blabolilová: Malá retrospektiva / a small retrospektive

person, born
Blabolilová Marie 4. 3. 1948