Anna Vančátová: Obrazy a kresby

person, born
Vančátová Anna 10. 2. 1949