Anna Vančátová: Obrazy a kresby

person, born
Malina Václav 4. 6. 1950