Anna Vančátová: Obrazy a kresby

person, born
Černá Kristýna