Grafická dílna Františka Bílka / The Graphic Workshop of František Bílek

subtitle: Grafiky a štočky / Prints and Printing blocks
imprint date: 2018
publisher: Galerie hlavního města Prahy
type of document: Author's Invitation
number of pages: (2)
the number of reproductions: 2 čb
language: czech
dimensions: 210 x 148