Velcův obraz sv. Václava

author of the text: Čeněk Zíbrt
page: 75-76
imprint date: 1928
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Svatováclavský kalendář na jubilejní rok 1929,