Mapa kulturních památek ČSSR

institution, city
Kartografické nakladatelství, Praha