Mapa kulturních památek ČSSR

institution, city, signature, notes
Národní knihovna České republiky, Praha, I 187565,