Mapa kulturních památek ČSSR

person, born, notes
Patočka Bedřich 10. 1. 1921,