František Šimek

Author's
date of exhibition, exhibition title, place of exhibition
1989/03/20 - 1989/04/09   František Šimek, Krajské středisko státní památkové péče a ochrany přírody (KSSPPOP), České Budějovice (České Budějovice)