Z italského skicáře 4

subtitle: Píše a kreslí F. Doležal
author of the text: František Doležal
imprint date: 1962
type of document: Subordinate Document
language: czech
parent document: Průboj, Ústí nad Labem,