Tři pohádky

institution, city
Státní nakladatelství v Praze, tiskárna, Praha