Nový autorský zákon

subtitle: Pokračování z minulého čísla
page: 6
imprint date: 1954
type of document: Subordinate Document
number of pages: 1
language: czech
parent document: Výtvarná práce, 8

notes:
podepsáno Dr A. Česák